Begravelseshjælp

Takster pr. 1. januar 2024.

Begravelseshjælpen beregnes ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.
Minimums beløb kan dog udbetales før Skifterettens dokumenter foreligger.

Er afdøde under 18 år
vil begravelseshjælpen være kr. 10.450,00 hvis betingelser kan opfyldes

- Afdøde skal have været tilmeldt folkeregisteret i Danmark
- Afdøde ville være blevet tilmeldt folkeregistret, hvis levende født

Begravelseshjælpen til børn og unge under 18 år, er ikke afhængig af nogens formue.
Du kan altid få begravelseshjælp til dødfødte og for tidligt fødte børn, hvis barnet skal begraves eller bisættes, og det er uanset hvilken svangerskabsuge barnet er født i.

Hvis der skal søges begravelseshjælp til dødfødt barn uden CPR-nr., skal der sendes en nedgravningsattest eller en dødsattest med, når man søger.
Når man søger, skal man søge i morens eller farens CPR-nr.Er afdøde over 18 år
uden ægtefælle eller børn og afdøde ikke efterlader sig formue og formuerettigheder der overstiger kr. 20.950,- 
udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en formue på kr. 33.450,- 
Er afdøde født før 1. april 1957, udbetales der altid et minimumsbeløb på kr. 1.050,- uanset formueforhold.

Gift eller efterlader sig børn under 18 år og ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder ikke overstiger kr. 41.800,-
udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en samlet formue på kr. 54.300,-  
Er afdøde født før 1. april 1957, udbetales der altid et minimumsbeløb på kr. 1.050,- uanset formueforhold.


Efterlevelsespension
Du kan få din ægtefælle eller samlevers folkepension (grundbeløbet) udbetalt i tre måneder efter vedkommendes død, hvis du er gift eller samlevende med en, der også er folke- eller førtidspensionist. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I var samlevende, samt I havde samme bopæls adresse.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto.
Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet efter taksten for enlige.


Efterlevelseshjælp
Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp.
Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at være berettiget til efterlevelseshjælp.
Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke søge om at få efterlevelseshjælp.

Pensionister kan også søge om lån til betaling af ejendomsskatter.
Hjælpen er skattepligtig.
Du skal søge om efterlevelseshjælp i din kommune.

Anden begravelseshjælp
Sygeforsikringen Danmark yder også begravelseshjælp på kr. 1.400, såfremt afdøde var medlem i gruppe 1 eller gruppe 2.

Desuden ydes der i visse tilfælde tilskud fra afdødes fagforening og af og til er der også tilskud fra forsikringer


Udbetaling af ATP ved dødsfald

Når du dør, udbetaler ATP et engangsbeløb til din ægtefælle, samlever og børn under 21 år.
ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald.
Der gælder forskellige betingelser alt efter om du har indbetalt til ATP før og efter 2002, hvor reglerne blev ændret.

ATP indbetalt efter 2002
Hvis du dør, inden du når din folkepensionsalder, udbetales et engangsbeløb på 75.000 kroner, hvor der trækkes 40% i afgift til staten.
Beløbet falder med 15.000 kroner årligt, når du når folkepensionsalderen.
Udbetalingen falder helt væk, 5 år efter folkepensionsalderen.

Inden folkepensionsalderen: kr. 75.000, -
1 år efter folkepensionsalderen: kr. 60.000, -
2 år efter folkepensionsalderen: kr. 45.000, -
3 år efter folkepensionsalderen: kr. 30.000, -
4 år efter folkepensionsalderen: kr. 15.000, -
5 år efter folkepensionsalderen: kr. 0,-

Udbetaling til ægtefælle
Det er en betingelse, at ægteskabet har varet mindst 2 år, og at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år inden dødsfaldet.
Er I separeret vil udbetalingen ske til din ægtefælle.
Desuden skal afdøde have indbetalt til ATP livslang pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002.

Hvis du ikke har ægtefælle, samlever eller børn under 21 år
Har du ingen din ægtefælle, samlever eller børn under 21 år, sker der ingen udbetaling fra ATP, når du dør.
Dine øvrige arvinger får ikke et engangsbeløb fra ATP.

ATP indbetalt før 2002
Har du indbetalt til pensions før 2002, gælder der andre regler, som afhænger af, hvornår du er født.

Født efter 30. juni 1925:
Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes løbende pension, som den afdøde havde optjent før 1. januar 2002. Det vil sige, at der bliver udbetalt 35 % af den løbende pension som et engangsbeløb. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.
Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Født mellem 1.juli 1925 og 30. juni 1941:
Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes løbende pension, som kan suppleres med et engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på efterladtes egen løbende ATP og kan derfor i nogle tilfælde bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.
Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Født før 1.juli 1925:
Der udbetales et engangsbeløb på halvdelen af den løbende pension. Beløbet afhænger dog også af størrelsen på den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor også bortfalde helt. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.
Hvis der kan udbetales efter flere af reglerne, kan ægtefællen kun få det største engangsbeløb.
Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

 

Sygeforsikringen Danmark

Var afdøde medlem af gruppe 1 & 2 vil der være kr. 1.400,-
Var afdøde medlem af gruppe 5, er der desværre intet.

 

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay