PERSONDATALOVEN hos Din Bedemand BJ

Din Bedemand BJ skal i forbindelse med bisættelse/begravelse bruge en del personlige data så som navne, adresser, telefonnumre, mailadresser og cpr.nr. Disse oplysninger bruges i forbindelse med anmeldelse af dødsfaldet til kirken, skifteretten, kirkegårde, krematorier og når kunden faktureres. I nogle tilfælde skal disse informationer også videregives til advokater, inkassovirksomhed og RKI, hvis indbetaling ikke foretages rettidigt.

Alle disse informationer gemmes på forsvarlig vis i henhold til Persondataloven. Alle informationer gemmes i 5 år af hensyn til regnskab og SKAT. Derefter vil alt blive slettet og destrueret på forsvarlig vis.

LIDT OM URNER

Flere har stillet spørgsmål om urner; hvad er de lavet af, hvor lang tid holder de, hvad man må og hvad man ikke må:
1:
Urner i dag er primært lavet af 100% nedbrydeligt materiale, ler, keramik, træ og metal.
2:
De fleste kirkegårde vil allerhelst have nedbrydelige urner, som kan holde i jorden i op til 1 år, hvorefter de er forsvundet. Man binder sig i 10 år ved køb/leje af urnegravsted til den type urne.
Hvis man derimod vælger urner af ler, keramik eller metal, vil gravstedet skulle købes/lejes i op til 20 år, såfremt kirkegården vil godkende urnetypen på deres kirkegård.
3:
Man må gerne sætte urnen ned i egen have, hvis grunden er over 5.000 m²; men der skal søges om det.
4:
Man må ikke have urnen stående hjemme hos sig selv ifølge Dansk lovgivning.

ASKESPREDNING

Afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. 
Du kan her downloade en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan printe ud og udfylde. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for.
Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.
Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet.
De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende. Hvis du allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at din aske til sin tid kan spredes over åbent hav, så gælder denne tilladelse stadig, og du skal ikke foretage dig yderligere.

 

 

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay