Ved bisættelse/begravelse skal der altid tages beslutning om, hvilken type gravsted man skal vælge.
Er det fra start ved en bisættelse besluttet, at urnen med afdøde skal sættes ned på de ukendtes, oplyses dette til bedemanden og det vil herefter gå automatisk og De behøver ikke tage kontakt til kirkegården.

Ønsker De derimod et traditionelt urne- eller kiste- gravsted, skal De tage kontakt til den kirkegård, hvor de ønsker at købe gravstedet.
Her vil De få forevist de typer gravsteder, som kirke-gården kan tilbyde samt høre om de anlægsmuligheder der findes til den gravstedstype De vælger vedr. hæk, bunddække, perlesten, vedligehold mv.

Efter beslutning om gravsted skal der udfærdiges et gravstedsbrev og De skal herefter lave en betalings-aftale med kirkegården.

”Din Bedemand BJ” giver ikke udlæg for kirkegårdsudgifter, da dette er en handel mellem Dem og kirkegården.

Når Deres handelsaftale med kirkegården er på plads, bedes De venligst oplyse bedemanden om kirkegårdens navn samt gravstedsnummer.


Typer af urnegravsteder

Askefællesgrav
- bedre kendt som ”De Ukendtes”

Urnefællesgrav
- med eller uden mulighed for liggesten

Traditionel urnegrav
- med hæk, muld, perlesten

Kolumbarium
- urnehal med rum med plads til én urne

Urnemur
- urne bliver muret ind i væg inkl. forplade


Typer af kistegravsteder

Fællesgrav
- med eller uden mulighed for liggesten

Traditionelt gravsted
- med hæk, muld, perlesten

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay