Vil De sige farvel en sidste gang inden handling

De har mulighed for at sige et sidste farvel og evt. lægge personlige ting som tegninger og breve ned i kisten inden den lukkes helt.
I alle tilfælde kan De også vælge, om afdøde skal iklædes ligklæder eller eget tøj.
Jeg vil i dette tilfælde iklæde afdøde tøjet efter Deres ønske.
Fremvisning vil som regel foregå i kirkens kapel dagen før begravelsen eller bisættelsen, hvor jeg vil stå for fremvisningen.

Ønskes der en handling eller ej

Er afdøde medlem af Den Danske Folkekirke, er det ikke påkrævet, at der skal holdes en kirkelig handling.
Hvis en kirkelig handling ikke er afdødes eller familiens ønske, kan man frasige sig dette.
I dette tilfælde skal der underskrives et dokument, hvor man som pårørende gør Folkekirken opmærksom på, at den kirkelige handling ikke ønskes.
I meget få tilfælde kan man blive kontaktet af den kirkebogførende sognepræst fra det sogn afdøde er registreret i, hvor det skal bekræftes, at man som pårørende frasiger den kirkelige handling

Er afdøde ikke medlem af Den Danske Folkekirke kan der ikke holdes en kirkelig handling.
Såfremt afdøde er gået bort på sygehuset, kan sygehusets tilhørende kapel benyttes.
Det er også muligt, at leje et krematoriums tilhørende kapel, hvor en afsked for afdøde kan holdes.
Prisen for leje kan variere.

Ønskes begravelse eller bisættelse

I nogle tilfælde har afdøde lavet et livstestamente, hvor afdøde selv har besluttet, hvordan den sidste rejse skal foregå.
Hvis ikke, skal De beslutte, hvorledes afdødes afsked skal foregå.
Nogle ønsker en begravelse, hvor jord–påkastelsen foregår ved gravstedet, når kisten er sunket i jorden.
Andre ønsker en bisættelse, hvor jord-påkastelsen foregår i kirken, inden afdøde køres til krematoriet.


Hvilken kirke skal vælges

Det er i de fleste tilfælde ganske enkelt.
Begravelser eller bisættelser udføres i den kirke i det sogn, som afdøde boede i.
I særlige tilfælde, hvor afdøde har en speciel tilknytning til et andet sogn eller kirke, kan man søge om dispensation og låne pågældende kirke.
Denne ansøgning sørger jeg for.

Hvilke salmer ønskes til bisættelsen/begravelsen

Hvis afdøde er medlem af folkekirken, vil De få besøg af en præst, som vil stå for den kirkelige handling.
Her vil De sammen med præsten finde de salmer De ønsker.

De kan evt. finde salmer og melodier på:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk


Hvilken kiste ønskes
Ved bisættelser/begravelser findes der mange forskellige typer.
Jeg vil naturligvis være behjælpelig med rådgivning.

Hvilken urne ønskes til bisættelsen
Der findes en del forskellige urne-typer samt forskellige farver.
Hvis afdødes aske skal strøs ud over havet, findes der specielle urner til dette formål. Der gives en speciel tilladelse til udførelse at dette.

Hvilken kistepynt ønskes
Der er mulighed for mange former for kistepynt.
Nogle vælger at få lagt Dannebrog over kisten, mens andre vælger blomsteropsatser. Andre vælger tegninger eller andre personlige ting lagt på kisten.

I alle tilfælde skal De være opmærksom på, at alt hvad der ligger på kisten, skal følge kisten på den sidste rejse. Her er det ikke tilladt at tage tingende af igen efter den kirkelige handling.

Det eneste som fjernes inden en evt. kremering er Dannebrog, da det ikke må brændes i følge dansk lovgivning.
Flaget tages af kisten og lægges pænt sammen og afleveres til Dem ved urnenedsættelsen.

Personlige ønsker til gravsten
Teksten kan være lidt svær at finde på, hvis der skal stå andre ting end afdødes navn, fødselsdato samt dødsdato.
Valget af gravsten kan også være svært, da nogle gravsteder har særlige regler. Kirkekontoret eller stenhuggeren vil være behjælpelig.
I begge tilfælde kan jeg være behjælpelig med at finde en stenhugger i Deres område.

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay